Kjaramál

Kjarasamningar og kjarasvið FLM

Hér er að finna kjarasamninga sem félagsmenn geta stuðst við, sem og upplýsingar um þjónustu sem FLM veitir þegar ágreiningur verður við vinnuveitanda eða gera þarf kröfulýsingu í þrotabú.

Kjarasamningar

Kjarasamningur milli Félags lykilmanna (FLM) og Samtaka atvinnulífsins (SA)

Hér að neðan má finna kjarasamning milli Félags lykilmanna (FLM) og Samtaka atvinnulífsins (SA). Samningurinn gildir frá 1. september 2021 og er ótímabundin.

Kjarasamningur FLM og SA

Kjarasamningur milli Félags lykilmanna (FLM) og Félags atvinnurekenda (FA)

Hér að neðan má finna kjarasamning milli Félags lykilmanna (FLM) og Félags atvinnurekenda (FA). Samningurinn gildir frá september 2018 og er ótímabundin.

Kjarasamningur FLM og FA

Fyrirmyndarkjarasamningur FLM

Kjarasamningar FLM við Samtök atvinnulífsins (SA) og Félag atvinnurekanda (FA) hafa tekið við af Fyrirmyndarkjarasamningi FLM og er hann því á útleið. Fyrirmyndarkjarasamningur FLM frá 1. janúar 2014 á nú einungis við þar sem vísað hefur verið til hans í eldri ráðningarsamningum.

Fyrirmyndakjarasamningur Félags lykilmanna

 

 

Orlofsuppbót og desemberuppbót

Orlofsuppbótin er kr. 58.000 fyrir árið 2024 m.v. fullt starf.  Orlofsuppbót er föst tala. Skattar og skyldur, félagsgjöld og lífeyrissjóður greiðast af orlofsuppbót. Orlof greiðist ekki ofan á orlofsuppbótina.

Desemberuppbótin er 106.000 kr. fyrir árið 2024 m.v. fullt starf. Desemberuppbótin er föst tala. Skattar og skyldur, félagsgjöld og lífeyrissjóður greiðast af desemberuppbót. Orlof greiðist ekki ofan á desemberuppbótina.

Kjarasvið FLM

Kröfulýsing vegna gjaldþrots vinnuveitanda

Félagsmenn FLM geta leitað til félagsins varðandi aðstoð við kröfulýsingu vegna gjaldþrots vinnuveitanda. Fyrir þá sem þess óska munum við lýsa inn kröfum í þrotabúið og til Ábyrgðasjóðs launa. Nauðsynlegt er að hafa samband við kjarasvið FLM hið fyrsta ef óskað er slíkrar aðstoðar. Til þess að við getum tekið slík mál til skoðunar er þess góðfúslega óskað að okkur verði sendur tölvupóstur á kjarasvid@flm.is með eftirfarandi upplýsingum:

  • Nafn og kennitala félagsmanns, starfsheiti, gsm númer og tölvupóstfang
  • Nafn og kennitala vinnuveitanda og hvenær félagsmaður hóf þar störf
  • Afrit af ráðningarsamningi, síðustu 6 launaseðlum og aðrar upplýsingar sem skipta máli við útreikning á kröfu s.s. ónýtt orlof eða önnur hlunnindi sem ekki eru tilgreind í ráðningarsamningi.
  • Hvort félagsmaður hafi verið í stjórn fyrirtækisins, hluthafi eða framkvæmdastjóri
  • Hvort félagsmaður er nákominn forsvarsmönnum fyrirtækisins

Bent skal á að vegna hins lága félagsgjalds hjá FLM takmarkast árlegur stuðningur FLM við hvern og einn félagsmann við allt að 3 klst. vinnu lögfræðings. Verði óskað eftir frekari stuðningi við áframhald máls þarf að leggja það fyrir stjórn FLM.

Ágreiningur við vinnuveitanda

Félagsmenn FLM geta leitað til félagsins vegna mála er varða ágreining við vinnuveitanda.

Til þess að við getum tekið slík mál til skoðunar er þess góðfúslega óskað að okkur verði sendur tölvupóstur á kjarasvid@flm.is með greinargóðri lýsingu á málsatvikum.

Bent skal á að vegna hins lága félagsgjalds hjá FLM takmarkast árlegur stuðningur FLM við hvern og einn félagsmann við allt að 3 klst. vinnu sérfræðings. Verði óskað eftir frekari stuðningi við áframhald máls þarf að leggja það fyrir stjórn FLM.

Markaðsefni - Jakob

Engir gleraugnastyrkir eða bústaðir! Bara það sem skiptir máli.

FLM er stéttarfélag með öflugan sjúkrasjóð sem veitir félagsfólki afkomubætur í veikinda- og slysatilfellum. Og auðvitað miklu lægra félagsgjald!

Sækja um aðild