Hagstæður valkostur fyrir þig

Líftrygging, sjúkdómatrygging, sjúkratrygging og launavernd

í 9 mánuði fyrir aðeins 3.900 kr. á ári m.v. meðallaun
Sækja um aðild
Magnus Ekstrøm is licensed under CC BY 2.0

Er FLM fyrir mig?

FLM er stéttarfélag stjórnenda og sérfræðinga og markmið þess er að styrkja stöðu félagsmanna á almennum vinnumarkaði og stuðla að tekjuöryggi þeirra.

FLM hentar vel þeim sem ekki eru í stéttarfélögum eða kjósa að standa utan hefðbundinna stéttarfélaga. FLM er óháð stéttarfélag sem félagar á hverjum tíma eiga.

 • 80% af laununum
  í allt að 9 mánuði að loknum 3 mánaða biðtíma bóta
 • Börn félagsmanna
  Launabætur í allt að 6 mánuði vegna veikinda og slysa barna
 • 100%
  Fullkomin líftrygging fyrir félagsmenn
 • Sjúkdómatrygging
  Fyrir félagsmenn og börn þeirra
 • Sjúkratrygging
  Sjúkraörorkubætur fyrir félagsmenn
 • 0,05% af launum
  Félagsgjaldið er einungis 0,05% af launum

Frétt

Lokun vegna sumarleyfa

Skrifstofa FLM verður lokuð frá 4. til 25 júlí vegna sumarleyfa.

Frétt

Gott ár hjá FLM

Árið 2022 var einstaklega hagfellt fyrir FLM. Efnahagur FLM heldur áfram að styrkjast og stöðug fjölgun félagsmanna er ánægjuefni. Fjöldi greiðandi félagsmanna í árslok var 1800.

Frétt

Nýgerðir kjarasamingar

Í tilefni af nýjum kjarasamningum nú í desember 2022 á almennum vinnumarkaði, viljum við vekja athygli á að kjarasamningur FLM og Samtaka atvinnulífsins er ótímabundinn. Sjá nánar samning FLM og SA.

Hlutverk sjúkrasjóðs

Hagstæður valkostur fyrir þig

Hlutverk sjúkrasjóðs FLM er að veita félagsmönnum afkomubætur í veikinda- og slysatilfellum. FLM brúar það tekjutap sem verður frá því að veikindarétti launþega lýkur hjá vinnuveitanda (að lágmarki 3 mánuðir) og þar til örorkulífeyrir greiðist frá lífeyrissjóði. Þetta tímabil getur varað í allt að 9 mánuði og jafnvel lengur í einhverjum tilfellum. Á þessu tímabili eru einu tekjur launþega sem ekki eru í sjúkrasjóði og slasast eða veikjast alvarlega aðeins um 40.000 kr. greiðslur á mánuði frá Tryggingastofnun. Sjóðurinn greiðir einnig dánarbætur samkvæmt tryggingarskilmálum líftryggingar og sjúkdómabætur samkvæmt tryggingarskilmálum sjúkdómatryggingar.

Launabætur

FLM greiðir launabætur af völdum slysa eða sjúkdóma

Launatrygging sjúkrasjóðs FLM greiðir launabætur af völdum slysa eða sjúkdóma (slysa- og sjúkradagpeninga), sem nema 80% af meðallaunum í allt að 9 mánuði.

Bætur greiðast þó ekki fyrr en 3 mánuðir eru liðnir frá því að sá atburður varð er leiddi til óvinnufærni, þ.e. óvinnufærni þarf að hafa varað samfleytt í 90 daga áður en bætur greiðast.

Launabætur greiðast enn fremur vegna slysa og veikinda barna í allt að 6 mánuði.

Hámark mánaðarlegra launabóta er 4.033.000 kr.

Greiðsla launabóta til hvers félagsmanns takmarkast að hámarki við 24 mánuði á hverju 10 ára tímabili.

Ég var ekki í neinu stéttarfélagi en þótti vont að vera ekki tryggð ef ég skyldi verða veik. Ég valdi FLM þar sem ég var ekki búin að velja mér stéttarfélag og gat ekki ákveðið mig hvaða stéttarfélag ég vildi fara í eða hvort ég ætti að fara í stéttarfélag yfir höfuð, en ég vildi tryggja mig sem fyrst.

Ingibjörg Edda Snorradóttir
- Hugbúnaðarsérfræðingur hjá Advania

Það er sjálfsagt öryggismál að hafa góða launatryggingu og líftryggingu. Hana fæ ég hjá FLM fyrir aðeins 0,05% af launum.

Mér finnst mikilvægast að vera með góða sjúkra- og launtryggingu og hana fæ ég hjá Félagi Lykilmanna þar sem félagsgjaldið er aðeins 0,05% af laununum mínum. 
Þar sem FLM er óháð stéttarfélag hentar það mér vel.

Benedikt Sigurðsson
- Sérfræðingur hjá Deloitte

Dánarbætur

Það þarf ekki að fara fram sérstakt áhættumat vegna líftryggingar sjúkrasjóðsins.

Fjárhæð dánarbóta er háð aldri og launum félagsmanns á hverjum tíma, þó greiðir líftrygging dánarbætur að hámarki 20.164.000 kr., en að lágmarki  1.411.000 kr. Ekki þarf að fara fram sérstakt áhættumat vegna líftryggingar sjúkrasjóðsins.

Skilyrði fyrir greiðslu dánarbóta úr sjúkrasjóði FLM er að greitt hafi verið a.m.k. 12.000 kr. iðgjald í sjúkrasjóð FLM á síðustu 12 mánuðum fyrir fráfall félagsmanns.

SJÚKDÓMABÆTUR

Það þarf ekki að fara fram sérstakt áhættumat vegna sjúkdómatryggingar sjúkrasjóðsins.

Fjárhæð bóta úr sjúkdómatryggingunni er háð aldri og launum félagsmanns á hverjum tíma, þó greiðir sjúkdómatrygging bætur að hámarki 12.337.000 kr., en að lágmarki  863.000 kr. Ekki þarf að fara fram sérstakt áhættumat vegna sjúkdómatryggingar sjúkrasjóðsins.

Örorkubætur vegna sjúkdóms

Það þarf ekki að fara fram sérstakt áhættumat vegna sjúkratryggingar sjúkrasjóðsins.

Fjárhæð örorkubóta úr sjúkratryggingunni er háð aldri og launum félagsmanns á hverjum tíma, þó greiðir sjúkdómatrygging bætur að hámarki 12.985.000 kr., en að lágmarki  1.039.000 kr. Ekki þarf að fara fram sérstakt áhættumat vegna sjúkratryggingar sjúkrasjóðsins.

Bent skal á að hafi félagsmaður fengið greiddar bætur úr hópsjúkdómatryggingu FLM vegna sama sjúkdóms eða eigi rétt til slíkra bóta skulu bætur úr sjúkratryggingunni lækka sem nemur helmingi af bótum sjúkdómatryggingarinnar.

Aðild að félaginu

Skráðu þig hér

Að skrá sig í FLM er ódýr kostur, aðeins 0.05 % mánaðarlegt félagsgjald sem greiðist af  launþega og 1% sjúkrasjóðsgjald sem greiðist af vinnuveitenda.

Sækja um aðild

Fréttir og fróðleikur

Gott ár

Árið 2022 var einstaklega hagfellt fyrir FLM.
Lesa meira

Staða félagsmanna FLM í ljósi nýgerðra kjarasaminga.

Í tilefni af nýjum kjarasamningum nú í desember 2022 á almennum vinnumarkaði, viljum við vekja athygli á að kjarasamningur FLM og Samtaka atvinnulífsins er ótímabundinn. Sjá nánar samning FLM og SA.
Lesa meira
Fleiri fréttir
Sækja um aðild